ČESKÝ PĚVECKÝ INSTITUT

Český pěvecký institut V. Chmela vznikl proto, aby obnovil tradici „krásného zpěvu“ (z it. belcanto) v české pěvecké škole, přispěl k dalšímu vzdělávání operních pěvců a pěvkyň a přinášel tradiční českou operu blíže široké veřejnosti. 

 

České vysoké školství poskytuje začínajícím pěvcům dobrý základ pro jejich umělecký rozvoj, techniku zpěvu a pochopení stylové interpretace. Jde nicméně pouze o základ, který pěvcům sice umožní vystupovat na regionálních scénách, ale cesta k prvotřídnímu a všestranně inspirativnímu výkonu v hlavních rolích, případně na světových jevištích, je ještě dlouhá a trnitá. Ukončením studia jsou mladí pěvci zpravidla ponecháni svému osudu a musí se o svůj další umělecký rozvoj starat sami. Kariérní úspěch operního pěvce je přitom závislý na intenzivní práci na uměleckém rozvoji, nastudování nových rolí, prohlubování a úpravě pěvecké techniky a rozvoji stylové interpretace.

 

V minulosti byli mladí pěvci angažováni do sólistických ansámblů divadel, kde se o jejich vývoj starali dirigenti, režiséři a zkušení korepetitoři. V současné době se sólistické ansámbly zúžily na několik málo členů. Divadla si prostřednictvím konkurzů najímají „hotové“ pěvce, a proto je pro začínající umělce nesmírně náročné zařadit se do profesního “kolotoče” bez toho, aniž by získali potřebné zkušenosti a rozvinuli své pěvecké a jevištní dovednosti.

 

 V zahraničí je obvyklé, že se touto činností zabývají operní studia přidružená k největším operním domům. V případě Metropolitní opery v New Yorku jde o Lindemannův program pro rozvoj mladých umělců. Obdobná studia existují u Bavorské státní opery v Mnichově, u Semperovy opery v Dráždanech a například v Berlíně mají své operní studio všechny tři tamní operní domy (tj. Deutsche Oper Berlin, Staatsoper im Schiller Theater a Komische Oper). Nejstarším operním studiem je Mezinárodní operní studio v Kolíně nad Rýnem, které bylo založeno již v roce 1961.

 

Vzhledem k velikosti České republiky nemá zřejmě smysl, aby si jednotlivá operní divadla zřizovala svá operní studia. 

Z ekonomického hlediska je existence operního studia u každého operního domu nemyslitelná. Proto vznikl Český pěvecký institut V. Chmela, jehož snahou je zmíněné problémy nastupující pěvecké generace reflektovat a řešit.

 

Činí tak především organizací celoroční hlasové výuky a v letních měsících pořádáním Mistrovských pěveckých kurzů, jejichž vyústěním jsou závěrečné koncerty frekventantů. Mistrovské kurzy mají za sebou pět ročníků v Českém Krumlově a v roce 2023 se poprvé odehrávají v Luhačovicích. Na tyto kurzy jsou zváni rovněž renomovaní pěvci a pedagogové (Astrea Amaduzzi, Franz Hawlata aj.). Mistrovské pěvecké kurzy tak představují ideální platformu pro pokročilé umělce, kteří mají snahu neustále zdokonalovat svůj styl a udržovat a rozvíjet svoje hlasové možnosti.

 

Český pěvecký institut tímto způsobem spolupracuje s mnoha předními pěvci, kterým poskytuje vokální koučink a další vzdělávání. Patří mezi ně např. Peter Berger, Ester Pavlů, Iveta Jiříková, Daniel Hůlka, Tereza Mátlová, Dana Šťastná a mnoho dalších.

 

Vedle vzdělávání pěvců je další důležitou aktivitou Českého pěveckého institutu produkce a organizace koncertů a operních představení. Činí tak v rámci projektu Opera lidem. Institut tak vzdělávaným pěvcům poskytuje rovněž profesní uplatnění. Aktuálně se v rámci institutu vzdělává stabilizovaný počet cca dvaceti pěvců. Tento počet umožňuje obsadit všechny role v jednotlivých operách. Díky tomu mohla vzniknout první inscenace Českého pěveckého institutu, Dvořákova Rusalka. 

 

V inscenaci Rusalky zvolil Český pěvecký institut ojedinělý a divácky přitažlivý formát – komorní citlivě zkrácenou verzi bez sboru a orchestru, který je nahrazen klavírem a harfou. Důraz je kladen na pěvecké výkony, ale rovněž na tradiční pojetí bez přehnaných modernizací. Toto pojetí se osvědčilo, ohlasy veřejnosti jsou velmi pozitivní. Diváci oceňují výkony sólistů, srozumitelnost libreta, romanticky pojatou scénickou realizaci, atraktivní kostýmy a multimediální projekce. Kromě pěvců institut angažuje rovněž zástupce dalších divadelních profesí – výtvarníky, choreografy, maskéry, garderobiéry, režiséry a další.

 

V nadcházející divadelní sezóně plánuje Český pěvecký institut v již osvědčeném formátu uvést Smetanovu Prodanou nevěstu a v roce 2025 pak Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky. Přidanou hodnotou je tedy jeho orientace na české autory a péče o národní kulturní dědictví.